O Nordcap

Działalność Nordcap.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie skupiona jest na:

Podnoszeniu wartości nieruchomości

poprzez aktywne zarządzanie i dostosowywanie do wymogów bezemisyjności i zrównoważonego rozwoju

Przygotowywaniu zrównoważonych strategii

zagospodarowania i komercjalizacji nieruchomości w zgodzie z krajowymi i europejskimi celami klimatycznymi

Cyfryzacji budynków

w celu angażowania danych w poprawę zarządzania i efektywności energetycznej budynków

Kierowaniu procesami inwestycyjnymi

w zgodzie z zasadami zrównoważonego budownictwa

Unikalne doświadczenie finansowe, prawne, architektoniczne i komercjalizacyjne daje nam pewność w inwestowaniu w zrównoważone nieruchomości komercyjne.

Informacje rejestrowe

  • Nordcap.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 15A lok. 1B, 00-640 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • NIP 7011052719
  • KRS 923273
  • REGON 520019936
  • Kapitał zakładowy w wysokości 40 000 PLN
  • Zarząd w składzie Agnieszka Jamiołkowska i Andrzej Kraskiewicz
  • Jedynym wspólnikiem Nordcap.pl sp. z o.o. jest dr Andrzej Bińkowski

Strategia Green Value-Added

White paper poświęcony kierunkowi działalności Nordcap.pl sp. z o.o.
Pobierz dokument

Powierzchnie na wynajem

Nasze powierzchnie są w pełni wynajęte.

Siedziba

Nordcap.pl sp. z o.o.
ul. Mokotowska 15A lok. 1B
00-640 Warszawa

Telefon

+48 22 592 81 99